Tento projekt se uskutečnil
s finanční podporou
Fondu Vysočiny
  KV projektstav, spol. s r.o.

Na Kopcích 385, Třebíč
674 01 Třebíč

Telefon: +420 568 827677
Fax: +420 568 820776
E-mail: kv@stavoproj.cz